Gwarantowane
wsparcie
dla sektora agro

Kredyt obrotowy
z gwarancją FGR i dopłatą
do oprocentowania

  • do 2% dopłaty do oprocentowania
    kredytu przez 12 m-cy

  • do 80% kwoty kredytu
    zabezpieczone gwarancją

Promocja obowiązuje od 15 stycznia do 31 maja 2020 r.