KONTO Z KARTĄ
OTWARTĄ NA  eŚWIAT
Newsweek

Konto Otwarte na Ciebie z Kartą Otwartą na Świat
1 miejsce w Rankingu money.pl Kont dla podróżujących

 • 0 zł za ubezpieczenie CYBER  Pomoc Dowiedz  się  więcej  >
 • 0 zł za wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce1
 • 0 zł za wypłaty gotówki z bankomatów Grupy BNP Paribas i  Global Alliance za granicą 2
 • Newsweek

  Konto Otwarte na Ciebie z Kartą Otwartą na Świat
  1 miejsce w Rankingu money.pl Kont dla podróżujących

Ubezpieczenie CYBER Pomoc obejmuje:

 • Wsparcie prawne na wypadek naruszenia reputacji w sieci i oszustw internetowych
 • Zwrot kosztów w przypadku niedostarczenia zakupów zamówionych online przy płatności Kartą Otwartą na eŚwiat lub Blik
 • Odzyskanie danych komputerowych utraconych w wyniku awarii sprzętu
 • Wypłatę odszkodowania w wyniku utraty środków z powodu nieuprawnionego użycia danych właściciela Karty Otwartej na eŚwiat

W ramach aktualnej oferty Konta osobistego "Konto Otwarte na Ciebie" („Konto”) dostępnego dla konsumentów na podstawie Umowy ramowej rachunków bankowych, karty oraz elektronicznych kanałów dostępu: brak miesięcznych opłat za prowadzenie rachunku (Konta), opłata za użytkowanie karty debetowej „Karta Otwarta na eŚwiat Mastercard" wydanej do Konta wynosi 6 zł miesięcznie. Informacja o wszystkich opłatach i prowizjach Banku zawarta w Taryfie prowizji i opłat oraz pozostałe informacje o produkcie dostępne są w oddziałach Banku oraz na stronie internetowej Banku: www.bnpparibas.pl

Użytkownik „Karty Otwartej na eŚwiat Mastercard" może przystąpić do bezpłatnego ubezpieczenia „CYBER Pomoc” w ramach grupowej umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, będącej oddziałem Inter Partner Assistance S.A., wchodzących w skład grupy AXA, a BNP Paribas Bank Polska S.A. będącym Ubezpieczającym, na warunkach określonych w „Szczególnych warunkach ubezpieczenia grupowego CYBER Pomoc dla Klientów BNP Paribas Bank Polska S.A.”. Warunki dostępne tutaj oraz Karta produktu dostępna tutaj.

1 Nie dotyczy to wypłat BLIK z bankomatów w Polsce oznaczonych znakiem systemu BLIK innych niż zlokalizowane na terenie oddziałów Banku BNP Paribas. Opłata wynosi 5 zł za każdą wypłatę BLIK, przy czym do 11 listopada 2019 r. obowiązuje opłata 0 zł. Lista bankomatów Banku BNP Paribas i Planet Cash w Polsce znajduje się tutaj.

2 Lista bankomatów Grupy BNP Paribas i Global Alliance za granicą znajduje się tutaj.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł w całości wpłacony.